Wybrane prace statutowe Instytutu Łączności


Nowe techniki bezprzewodowe zwiększające efektywność wykorzystywania widma radiowego (2016)
Nowe techniki bezprzewodowe zwiększające efektywność wykorzystywania widma radiowego (2016)
Nowe techniki bezprzewodowe zwiększające efektywność wykorzystywania widma radiowego (2015)
Nowe techniki bezprzewodowe zwiększające efektywność wykorzystywania widma radiowego (2015)
Zarządzanie częstotliwościami radiowymi i inżynieria widma
Zarządzanie częstotliwościami radiowymi i inżynieria widma
Metody badawcze służce opracowaniu standardów i wdrożeniu systemów radia kognitywnego
Metody badawcze służce opracowaniu standardów i wdrożeniu systemów radia kognitywnego
Kompatybilność systemów RRL w otoczeniu granic państwowych
Kompatybilność systemów RRL w otoczeniu granic państwowych
Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe w celu efektywnego gospodarowania widmem
Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe w celu efektywnego gospodarowania widmem
Współpraca zagraniczna w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej w aspektach problemów planowania i gospodarki widmem częstotliwości radiowych w Europie (CEPT) i na świecie (ITU)
Współpraca zagraniczna w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej w aspektach problemów planowania i gospodarki widmem częstotliwości radiowych w Europie (CEPT) i na świecie (ITU)
Analiza błędów modelowania rozkładu bliskiego pola elektromagnetycznego wielodipolowych struktur antenowych w obszarze listków bocznych dla potrzeb kompatybilności elektromagnetycznej
Analiza błędów modelowania rozkładu bliskiego pola elektromagnetycznego wielodipolowych struktur antenowych w obszarze listków bocznych dla potrzeb kompatybilności elektromagnetycznej
Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G
Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G
Rozwój metod projektowania pokrycia radiowego bezprzewodowych systemów sensorowych i lokalizacji w oparciu o system GIS
Rozwój metod projektowania pokrycia radiowego bezprzewodowych systemów sensorowych i lokalizacji w oparciu o system GIS
Współistnienie, współzawodnictwo i współpraca w sieciach bezprzewodowych (wybrane zagadnienia)
Współistnienie, współzawodnictwo i współpraca w sieciach bezprzewodowych (wybrane zagadnienia)
Cyfryzacja radiofonii wysokiej jakości
Cyfryzacja radiofonii wysokiej jakości
Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych
Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych
Badania porównawcze standardów telewizji cyfrowej
Badania porównawcze standardów telewizji cyfrowej
Optymalizacja parametrów w systemach MIMO z modulacją OFDM
Optymalizacja parametrów w systemach MIMO z modulacją OFDM
Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego
Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego
Koncepcja systemu bezpiecznej transmisji w paśmie krótkofalowym – Etap I
Koncepcja systemu bezpiecznej transmisji w paśmie krótkofalowym – Etap I
Badanie zmienności czasowej sygnałów radiowych w zakresie UKF FM
Badanie zmienności czasowej sygnałów radiowych w zakresie UKF FM
Badanie metod transmisji w systemach wieloantenowych - MIMO
Badanie metod transmisji w systemach wieloantenowych - MIMO
Udostępnienie narzędzia informatycznego do prognozowania zasięgów stacji radiowych uSytkowanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych w sieci
Udostępnienie narzędzia informatycznego do prognozowania zasięgów stacji radiowych uSytkowanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych w sieci
Rozpoznawanie otoczenia radiowego w sieciach sensorowych
Rozpoznawanie otoczenia radiowego w sieciach sensorowych
Opracowanie oraz analiza efektywności algorytmów ESPRIT oraz Root-MUSIC w celu ustalenia parametrów kanału OFDM
Opracowanie oraz analiza efektywności algorytmów ESPRIT oraz Root-MUSIC w celu ustalenia parametrów kanału OFDM
Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych
Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych
Opracowanie koncepcji uruchomienia wysp cyfrowych w połączeniu z wyłączaniem emisji analogowej
Opracowanie koncepcji uruchomienia wysp cyfrowych w połączeniu z wyłączaniem emisji analogowej
Zagadnienia implementacji telewizji i radiofonii cyfrowej w Polsce
Zagadnienia implementacji telewizji i radiofonii cyfrowej w Polsce
Adaptacyjny mechanizm ustalania parametrów symboli OFDM ad hoc sieci WLAN – analiza warunków implementacji
Adaptacyjny mechanizm ustalania parametrów symboli OFDM ad hoc sieci WLAN – analiza warunków implementacji
Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne w kopalniach
Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne w kopalniach
Modelowanie, zastosowanie i aplikacje systemu RFID
Modelowanie, zastosowanie i aplikacje systemu RFID
Anteny średniofalowe
Anteny średniofalowe
Analiza możliwości wykorzystania anten ze skrzyżowanymi polami (CFA) w radiofonii cyfrowej systemu DRM w zakresie fal długich i średnich
Analiza możliwości wykorzystania anten ze skrzyżowanymi polami (CFA) w radiofonii cyfrowej systemu DRM w zakresie fal długich i średnich
Nowe rozwiązania anten satelitarnych
Nowe rozwiązania anten satelitarnych
Zastosowania metamateriałów o ujemnym współczynniku refrakcji w technice anten inteligentnych
Zastosowania metamateriałów o ujemnym współczynniku refrakcji w technice anten inteligentnych
Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1)
Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1)
Platforma propagacji Badania uwarunkowań propagacyjnych w morskim paśmie VHF
Platforma propagacji Badania uwarunkowań propagacyjnych w morskim paśmie VHF
Platforma cyfryzacji radiofonii i telewizji
Platforma cyfryzacji radiofonii i telewizji
Radiowe systemy trzeciej i następnych generacji
Radiowe systemy trzeciej i następnych generacji
Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym
Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym
Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej
Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej
Rozwój oprogramowania laboratoryjnego dla potrzeb EMC
Rozwój oprogramowania laboratoryjnego dla potrzeb EMC
Rozbudowa narzędzia informatycznego do prognozowania zasięgów stacji radiowych użytkowanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych
Rozbudowa narzędzia informatycznego do prognozowania zasięgów stacji radiowych użytkowanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych
Projektowanie cyfrowych lini radiowych
Projektowanie cyfrowych lini radiowych
Prognozowanie łączności radiowej w zakresach częstotliwości 20 – 60 GHz w cyfrowych systemach dostępowych i liniach radiowych horyzontowych - zadanie 1
Prognozowanie łączności radiowej w zakresach częstotliwości 20 – 60 GHz w cyfrowych systemach dostępowych i liniach radiowych horyzontowych - zadanie 1
Prognozowanie łączności radiowej w zakresach częstotliwości 20 – 60 GHz w cyfrowych systemach dostępowych i liniach radiowych horyzontowych - zadanie 2
Prognozowanie łączności radiowej w zakresach częstotliwości 20 – 60 GHz w cyfrowych systemach dostępowych i liniach radiowych horyzontowych - zadanie 2
Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia
Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia
Prace dotyczące specyfikacji szerokopasmowego, globalnego standardu radiokomunikacji ruchomej dla potrzeb publicznych służb bezpieczeństwa i ratownictwa
Prace dotyczące specyfikacji szerokopasmowego, globalnego standardu radiokomunikacji ruchomej dla potrzeb publicznych służb bezpieczeństwa i ratownictwa
Poziom sygnału OFDM modelowej sieci SFN w paśmie podstawowym w oparciu o fazorowy model sygnału
Poziom sygnału OFDM modelowej sieci SFN w paśmie podstawowym w oparciu o fazorowy model sygnału
Oprogramowanie MTV-link do projektowania i weryfikowania parametrów mikrofalowych linii radiowych
Oprogramowanie MTV-link do projektowania i weryfikowania parametrów mikrofalowych linii radiowych
Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy propagacyjno-sieciowej w radiofonii rozsiewczej pracującej w systemie DRM w zakresie fal średnich i długich - Etap 1
Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy propagacyjno-sieciowej w radiofonii rozsiewczej pracującej w systemie DRM w zakresie fal średnich i długich - Etap 1
Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy propagacyjno-sieciowej w radiofonii rozsiewczej pracującej w systemie DRM w zakresie fal średnich i długich - Etap 2
Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do analizy propagacyjno-sieciowej w radiofonii rozsiewczej pracującej w systemie DRM w zakresie fal średnich i długich - Etap 2
Metody optymalnego wykorzystania widma radiowego przez sieci naziemne radiodyfuzji cyfrowej
Metody optymalnego wykorzystania widma radiowego przez sieci naziemne radiodyfuzji cyfrowej
Kompendium wykorzystania widma elektromagnetycznego a rekonfiguracja polskich sieci stacji KF FM w wybranym rejonie kraju
Kompendium wykorzystania widma elektromagnetycznego a rekonfiguracja polskich sieci stacji KF FM w wybranym rejonie kraju
Badanie rozchodzenia się fal radiowych wewnątrz budynków. Opracowanie metody prognostycznej przydatnej w praktyce wykorzystując istniejące wyniki badań - Etap 1
Badanie rozchodzenia się fal radiowych wewnątrz budynków. Opracowanie metody prognostycznej przydatnej w praktyce wykorzystując istniejące wyniki badań - Etap 1
Badanie rozchodzenia się fal radiowych wewnątrz budynków. Opracowanie metody prognostycznej przydatnej w praktyce wykorzystując istniejące wyniki badań - Etap 2
Badanie rozchodzenia się fal radiowych wewnątrz budynków. Opracowanie metody prognostycznej przydatnej w praktyce wykorzystując istniejące wyniki badań - Etap 2
Badania szerokopasmowych, radiowych systemów telekomunikacyjnych trzeciej i kolejnych generacji dotyczące użycia nowych systemów szybkiej transmisji danych
Badania szerokopasmowych, radiowych systemów telekomunikacyjnych trzeciej i kolejnych generacji dotyczące użycia nowych systemów szybkiej transmisji danych
Analiza porównawcza algorytmów kodowania sygnału wizyjnego MPEG-2 i MPEG-4 w celu określenia liczby programów w multipleksie
Analiza porównawcza algorytmów kodowania sygnału wizyjnego MPEG-2 i MPEG-4 w celu określenia liczby programów w multipleksie
Studium koegzystencji wybranych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych
Studium koegzystencji wybranych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych
Gospodarka widmem częstotliwości radiowych – rozwój nowych systemów radiokomunikacyjnych, modele, metody analiz i badań kompatybilności przy współużytkowaniu widma
Gospodarka widmem częstotliwości radiowych – rozwój nowych systemów radiokomunikacyjnych, modele, metody analiz i badań kompatybilności przy współużytkowaniu widma
Kompatybilność elektromagnetyczna telewizji cyfrowej DVB-T – metody badania
Kompatybilność elektromagnetyczna telewizji cyfrowej DVB-T – metody badania
Analiza metod badania kompatybilności naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z innymi służbami
Analiza metod badania kompatybilności naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z innymi służbami
Analiza metod badania kompatybilności naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z innymi służbami
Analiza metod badania kompatybilności naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z innymi służbami
Analiza metod badania kompatybilności ziemskiej telewizji cyfrowej DVB-T z innymi służbami
Analiza metod badania kompatybilności ziemskiej telewizji cyfrowej DVB-T z innymi służbami