Projekt PIAST

PIAST - Projekt
Analizy propagacyjne, kompatybilność elektromagnetyczna

Projekt p.t. "Platforma Informatyczna do celów Analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych Systemów Telekomunika- cyjnych i teleinformatycznych" (w skrócie PIAST) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG). Projekt realizowany jest w latach 2010-2013.

Narzędzia obliczeniowe

PIAST - Narzędzia obliczeniowe
Planowanie radiowe

Narzędzia obliczeniowe pozwalają na wykonanie szeregu użytecznych obliczeń i analiz. Użytkownikom oddano do dyspozycji np. aplikacje do odczytu profilu terenu danych, wyznaczania natężenia pola elektrycznego na podstawie krzywych propagacyjnych czy symulowania zjawisk dyfrakcyjnych. Użytkownik ma możliwość również wykonania analizy rozkładu natężenia pola elektrycznego na rzeczywistym terenie. W dziale zamieszczono także użyteczne kalkulatory inżynierskie.

Strefa wiedzy

Sterfa wiedzy
Strefa wiedzy - prace statutowe, propagacja fal radiowych, cognitive radio

W dziale Strefa Wiedzy prezentowane będą opracowania i poradniki dotyczące projektowania i planowania sieci systemów radiowych, narzędzi do tego celu stosowanych, a także modeli propagacyjnych. Umieszczane tam są także wybrane publikacje naukowe oraz prace statutowe Instytutu Łączności dotyczące systemów bezprzewodowych, techniki antenowej czy technicznych zagadnień koordynacji międzynarodowych i gospodarki widmem częstotliwości radiowych.