Wybierz pakiet dla siebie


NIEZAREJESTROWANY
UnRegistered

POZIOM UPRAWNIEŃ

Rozkład natężenia pola

tick ITU-R P.1546-6
tick mapa terenu: ASTER
tick rozdzielczość [sek. geo]: 20-90
tick maks. obszar analizy [km²]: 100
tick wys. anteny odb. [m n.p.t.]: 10

Profil terenu

tick mapa terenu: ASTER
tick krok profilu [m]: 20-1000
tick wys. anteny nad. [m n.p.t.]: 100
tick wys. anteny odb. [m n.p.t.]: 10

ZAREJESTROWANY
Registered

POZIOM UPRAWNIEŃ

Rozkład natężenia pola

tick ITU-R P.1546-(1-6)
tick mapa terenu: ASTER, SRTM3
tick rozdzielczość [sek. geo]: 10-90
tick charakterystyka anteny co 10°
tick eksport charakterystyki anteny
tick import charakterystyki anteny
tick maks. obszar analizy [km²]: 1000
tick wysokość anteny odbiorczej
      [m n.p.t.]: 1,5 lub 10
tick eksport wyników: ASC, GeoTIFF, PNG

Profil terenu

tick mapa terenu: ASTER, SRTM3
tick krok profilu [m]: 10-1000
tick wysokośc anteny nadawczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick wysokość anteny odbiorczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick numer strefy Fresnela: 1
tick eksport profilu: CSV

tick Wyznaczanie stref ochronnych

tick Modele propagacyjne

tick Modele dyfrakcyjne

EDUKACYJNY ✪
Edu

POZIOM UPRAWNIEŃ *

Rozkład natężenia pola

tick ITU-R P.1546-(1-6)
tick ITU-R P.1812
tick mapa terenu: ASTER, SRTM1, SRTM3
tick rozdzielczość [sek. geo]: 6-90
tick charakterystyka anteny co 10°
tick dekoder kodów HCM
tick eksport charakterystyki anteny
tick import charakterystyki anteny
tick maks. obszar analizy [km²]: 22 500
tick wysokośc anteny odbiorczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick eksport wyników: ASC, GeoTIFF, PNG

Profil terenu

tick mapa terenu: ASTER, SRTM1, SRTM3
tick krok profilu [m]: 10-1000
tick wysokość anteny nadawczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick wysokość anteny odbiorczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick numer strefy Fresnela: 1
tick eksport profilu: CSV

tick Wyznaczanie stref ochronnych

tick Modele propagacyjne

tick Modele dyfrakcyjne

BIZNESOWY ✪
Biznesowy

POZIOM UPRAWNIEŃ *

Rozkład natężenia pola

tick ITU-R P.1546-(1-6)
tick ITU-R P.1812
tick mapa terenu: ASTER, SRTM1, SRTM3
tick rozdzielczość [sek. geo]: 3-90
tick charakterystyka anteny co 10°
tick dekoder kodów HCM
tick eksport charakterystyki anteny
tick import charakterystyki anteny
tick maks. obszar analizy [km²]: 22 500
tick wysokość anteny odbiorczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick eksport wyników: ASC, GeoTIFF, PNG

Profil terenu

tick mapa terenu: ASTER, SRTM1, SRTM3
tick krok profilu [m]: 1-1000
tick wysokość anteny nadawczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick wysokość anteny odbiorczej
      [m n.p.t.]: 1-3000
tick numer strefy Fresnela: 1-9
tick eksport profilu: CSV

tick Wyznaczanie stref ochronnych

tick Modele propagacyjne

tick Modele dyfrakcyjne

*   W sprawie zawarcia umowy dotyczącej korzystania z pakietu edukacyjnego lub biznesowego, prosimy o kontakt z Instytutem Łączności we Wrocławiu - skontaktuj się z nami.