Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy


Historia Instytutu Łączności sięga roku 1936, kiedy to powstał Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (PIT) kierowany przez prof. J. Groszkowskiego. W 1951 roku nastąpił podział Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego na Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) i Instytut Łączności (IŁ). W 1956 roku powstał Oddział Instytutu Łączności we Wrocławiu, zajmujący się wówczas głównie zagadnieniami anten nadawczych i zakłóceń radioelektrycznych a w kolejnych latach szeroko rozumianą kompatybilnością elektromagnetyczną, planowaniem sieci radiowych, inżynierią widma radiowego i gospodarką częstotliwościami radiowymi. W roku 1972 oddział wrocławski Instytutu Łączności zorganizował pierwszą w Europie międzynarodową konferencję kompatybilności elektromagnetycznej (nazwaną Wrocław EMC Symposium), które przez wiele lat (do roku 2010) organizowana było naprzemiennie (co 2 lata – w latach parzystych) z bliźniaczym sympozjum w Zurichu (Zurich EMC Symposium – w latach nieparzystych) i gromadziła ekspertów z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej i gospodarki widmem radiowym z całego świata. Od roku 2010 w Europie corocznie organizowane jest jedno wspólne Sympozjum EMC zlokalizowane w różnych miastach Europy zwane „EMC Europe” (pierwsze wspólne sympozjum EMC Europe odbyło się w 2010 roku właśnie we Wrocławiu).

Więcej o historii Instytutu przeczytasz tutaj.

IL logo

Planowanie i optymalizacja sieci


Wykonujemy plany sieci radiowych: radiodyfuzyjnych (np. UKF FM, DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-SH, DAB, DAB+, DRM, DRM+ itd.), radiokomunikacyjnych (PMR (analogowe i cyfrowe), TETRA, DMR, CDMA, WiMAX, GSM-R, LTE i inne), linii radiowych (punkt-punkt i punkt-wielopunkt) i innych systemów łączności bezprzewodowej w dowolnych pasmach częstotliwości radiowych. Dysponujemy własnymi narzędziami informatycznymi rozwijanymi od kilkudziesięciu lat, wyposażonymi w różnorodne algorytmy propagacyjne prognozujące rozkłady natężenia pola elektrycznego, w dowolnych pasmach częstotliwości radiowych (np. ITU P. 1546-4, 1812-1, 452-12, Okumura-Hata i Hata modified, Longley-Rice i inne), wraz z aktualizowanymi na bieżąco bazami danych o stacjach krajowych i międzynarodowych, cyfrowymi bazami wysokości i pokrycia terenu (DEM/DTM), danymi demograficznymi, mapami typów pokrycia terenu (clutter), danymi propagacyjnymi i meteorologicznymi (parametry elektryczne gruntu, dane o zjawiskach atmosferycznych itp.) pozwalającymi na realizację różnorodnych projektów z dziedziny planowania i optymalizacji sieci wykorzystujących transmisję radiową. Analizujemy szczegółowo wpływ zakłóceń interferencyjnych od własnej sieci jak i od innych sieci na uzyskiwane zasięgi i parametry odbioru. Oferujemy optymalizację sieci bezprzewodowych pod kątem uzyskiwanych parametrów pracy czy wypadkowych kosztów (CAPEX, OPEX). Przy współpracy z klientem realizujemy analizy parametrów urządzeń, ustalamy wymagania planistyczne i przygotowujemy projekty przyszłych sieci.

Planning

Analizy PEM


Najnowszym elementem naszej oferty jest prowadzenie analiz PEM. Posiadamy niezbędną wiedzę, oprogramowanie oraz zasoby mapowe konieczne do analizowania natężenia pola elektrycznego od tysięcy stacji bazowych na wyznaczonych obszarach, z dokładnością nawet do 0,5 m na obszarze większości dużych miast w Polsce. Tworzymy także infrastrukturę i dostarczamy wiedzę w rządowym projekcie SI2PEM, którego celem jest stworzenie kompletnych narzędzi dla operatorów, a także umożliwienie mieszkańcom Polski sprawdzenie szacowanych poziomów natężenia pola elektrycznego w ich miejscu zamieszkania.

PEM

Analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów radiowych


Oferujemy ocenę zakłóceń (kompatybilności) sieci różnych systemów radiowych pracujących w tych samych i w sąsiadujących pasmach częstotliwości, ocenę wpływu jednej sieci na drugą, szczegółową analizę prawdopodobieństwa zakłóceń interferencyjnych, analizę możliwości uruchomienia nowych systemów w istniejącym środowisku radiowym oraz spełnienia wymagań separacyjnych pod kątem uzgodnień i porozumień międzynarodowych (np. HCM, GE06, inne). Wykorzystujemy własne dedykowane oprogramowanie oraz oprogramowanie uznane międzynarodowo (SEAMCAT) uzupełnione dodatkowo własnymi wtyczkami (plug-ins) pozwalającymi np. na wykonywanie analiz z użyciem dodatkowych dedykowanych map cyfrowych. Wykonujemy analizy zakłóceń interferencyjnych wewnątrz i zewnątrz-sieciowych pozwalające na dobór parametrów i charakterystyk promieniowania w sytuacji potencjalnego wystąpienia konfliktów.

EMC

Ekspertyzy i opinie z dziedziny gospodarki, polityki i inżynierii widma radiowego, wsparcie w kontaktach z Administracją


Wykonujemy ekspertyzy i opinie dotyczące różnych aspektów gospodarki częstotliwości radiowych, inżynierii widma radiowego, planów strategicznych i polityki przyszłego wykorzystywania zasobów widma radiowego, opiniowania dokumentów regulacyjnych i standaryzacyjnych (krajowych i międzynarodowych) z dziedziny systemów radiowych i widma radiowego. Oferujemy wsparcie w kontaktach z urzędami i organizacjami regulacyjnymi krajowymi (UKE, KRRiT, MAC) i międzynarodowymi (ITU, CEPT, ECC, EC, RSPG).

Spectrum

Zdalny dostęp do oprogramowania


Na życzenie i w uzgodnieniu z Klientem oferujemy licencję na zdalny, płatny dostęp przez sieć Internet do naszego oprogramowania pozwalający na samodzielne wykonywanie analiz propagacyjnych i sieciowych. Szczegółowy zakres dostępnych usług, parametrów technicznych takiego dostępu i kosztów licencji są do ustalenia.

remote

Wyszukiwanie wolnych częstotliwości radiowych i dobór parametrów radiowych planowanych stacji


Poszukujemy wolnych zasobów częstotliwości dla różnego typu systemów (np. UKF FM, DVB-T, linie radiowe). Oferujemy analizy pozwalające na wyszukanie i dobór parametrów emisyjnych planowanych przyszłych nowych emisji radiowych – na bazie aktualnych zaleceń i wymagań krajowych i międzynarodowych, aktualnego stanu baz danych o stacjach i oceny stanu środowiska elektromagnetycznego. Przygotowujemy stosowne raporty pozwalające na wystąpienia o pozwolenia radiowe UKE. Dysponujemy własnymi serwerami obliczeniowymi, światłowodowym łączem do Internetu, własnymi programami komputerowymi, wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami realizującymi różne projekty komercyjne i naukowe a także programistami modernizującymi i rozwijającymi oprogramowanie pod kątem jego aktualizacji i spełnienia oczekiwań klienta.

spectrum

Nasze doświadczenie budujemy wraz z najlepszymi na rynku