Wybrane publikacje naukowe pracowników Instytutu Łączności


Analysis of the digital elevation map (DEM) parametrization on the Recommendation ITU-R P.1546-5 propagation model results, ITU-R WP3K Contribution 189., 11 August 2017
Analysis of the digital elevation map (DEM) parametrization on the Recommendation ITU-R P.1546-5 propagation model results, ITU-R WP3K Contribution 189., 11 August 2017
Comparison of measurements campaign data with the Recommendation ITU-R P.1546-5 propagation model analysis for different digital elevation maps (DEM), ITU-R WP3K Contribution 188., 11 August 2017
Comparison of measurements campaign data with the Recommendation ITU-R P.1546-5 propagation model analysis for different digital elevation maps (DEM), ITU-R WP3K Contribution 188., 11 August 2017
D. Wypiór, K. Rzeźniczak, D. Więcek, D. Niewiadomski Analiza zasięgu stacji radiofonii DAB+ z wykorzystaniem numerycznych modeli pokrycia terenu o bardzo dużej rozdzielczości, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 21 - 23 czerwca 2017
Analiza zasięgu stacji radiofonii DAB+ z wykorzystaniem numerycznych modeli pokrycia terenu o bardzo dużej rozdzielczości, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 21 - 23 czerwca 2017
J. Wroński Wyznaczanie konturów obszarów pokrycia sygnałem z wykorzystaniem biblioteki przetwarzania obrazów OpenCV, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 21 - 23 czerwca 2017
Wyznaczanie konturów obszarów pokrycia sygnałem z wykorzystaniem biblioteki przetwarzania obrazów OpenCV, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 21 - 23 czerwca 2017
D. Niewiadomski, R. Michniewicz, J. Sobolewski, D. Więcek Planowanie lokalnej sieci jednoczęstotliwościowej radiofonii cyfrowej DAB+, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 21 - 23 czerwca 2017
Planowanie lokalnej sieci jednoczęstotliwościowej radiofonii cyfrowej DAB+, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 21 - 23 czerwca 2017
D. Więcek, D. Niewiadomski, J. Sobolewski, J. Wroński Wpływ zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz na inne systemy bezprzewodowe w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 27 - 29 czerwca 2016
Wpływ zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz na inne systemy bezprzewodowe w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 27 - 29 czerwca 2016
D. Więcek, D. Niewiadomski, R. Michniewicz, J. Sobolewski, D. Wypiór Analiza możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów DVB-T w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Łódź, 8 - 10 kwietnia 2015
Analiza możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów DVB-T w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Łódź, 8 - 10 kwietnia 2015
D. Wypiór Wyznaczanie rozkładu tłumienia fal radiowych w środowisku miejskim metodą wystrzału wiązek, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11 - 13 czerwca 2014
Wyznaczanie rozkładu tłumienia fal radiowych w środowisku miejskim metodą wystrzału wiązek, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11 - 13 czerwca 2014
D. Więcek, D. Niewiadomski, R. Michniewicz, J. Sobolewski Możliwości emisji multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w przypadku utraty pasma 700 MHz, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11 - 13 czerwca 2014
Możliwości emisji multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w przypadku utraty pasma 700 MHz, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11 - 13 czerwca 2014
D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek, P. Winkel, J. Wroński, D. Wypiór Platforma informatyczna wspierająca dydaktykę w zakresie analiz propagacji w sieciach radiowych: WWW.PIAST.EDU.PL, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11 - 13 czerwca 2014
Platforma informatyczna wspierająca dydaktykę w zakresie analiz propagacji w sieciach radiowych: WWW.PIAST.EDU.PL, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 11 - 13 czerwca 2014
A. Medeisis, J. Sydor, L. C. Cremene, O. Holland, A. Anskaitis, D. Więcek, Y. Haddad, T. Cuzanauskas ISM-Advanced: Improved Access Rulesfor Unlicensed Spectrum, 2014 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DYSPAN)
ISM-Advanced: Improved Access Rulesfor Unlicensed Spectrum, 2014 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DYSPAN)
J. Wroński, P. Winkel, D. Wypiór, D. Więcek, J. Sobolewski Architektura wielowarstwowa systemu informatycznego do obliczeń propagacyjnych oraz planowania i optymalizacji sieci radiowych, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 10 - 12 czerwca 2013
Architektura wielowarstwowa systemu informatycznego do obliczeń propagacyjnych oraz planowania i optymalizacji sieci radiowych, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 10 - 12 czerwca 2013
B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, D. Więcek Planowanie, optymalizacja i kompatybilność elektromagnetyczna sieci radiofonii cyfrowej DAB+, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 10 - 12 czerwca 2013
Planowanie, optymalizacja i kompatybilność elektromagnetyczna sieci radiofonii cyfrowej DAB+, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 10 - 12 czerwca 2013
R. Horvitz, R. Strużak, D. Więcek, S. Song, C. A. Afonso, T. X Brown, J. M. Peha, C. Gomez, M. Jensen, D. Crawford, L. E. Doyle, A. Woolhouse, E. Pietrosemoli, S. Büttrich, M.Zennaro, A. Arcia-Moret TV White Spaces. A pragmatic approach., December 2013
TV White Spaces. A pragmatic approach., December 2013
B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek Możliwości wykorzystania widma radiowego w systemach radia kognitywnego, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji,Gdańsk, 14 - 16 maja 2012
Możliwości wykorzystania widma radiowego w systemach radia kognitywnego, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji,Gdańsk, 14 - 16 maja 2012
A. Burdziak, M. J. Grzybkowski, D. Więcek Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, s. 24-39, 2012
Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, s. 24-39, 2012
B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek, P. Winkel, J Wroński, D. Wypiór Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (PIAST), Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa 2012
Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (PIAST), Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa 2012
B. Gołębiowski D. Więcek P. Winkel D.Wypiór Platform IT for an Analysis of Systems in Telecommunications: propagation computation, electromagnetic compatibility and optimization of wireless telecommunication networks, Federation of Telecommunications Engineers of the European Community, Poznań 2012
Platform IT for an Analysis of Systems in Telecommunications: propagation computation, electromagnetic compatibility and optimization of wireless telecommunication networks, Federation of Telecommunications Engineers of the European Community, Poznań 2012
B. Gołębiowski, J. Sobolewski, D. Więcek Analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów IEEE 802.22 i naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 8 - 10 czerwca 2011
Analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów IEEE 802.22 i naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 8 - 10 czerwca 2011
D. Wypiór, D. Niewiadomski, D. Więcek Implementacja modeli propagacyjnych do aplikacji SEAMCAT, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 8 - 10 czerwca 2011
Implementacja modeli propagacyjnych do aplikacji SEAMCAT, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 8 - 10 czerwca 2011
D. Więcek, D. Wypiór New SEAMCAT Propagation Models: Irregular Terrian Model and ITU-R P. 1546-4, Journal of Telecommunications and Information Technology, s. 131-140, Wrocław 2011
New SEAMCAT Propagation Models: Irregular Terrian Model and ITU-R P. 1546-4, Journal of Telecommunications and Information Technology, s. 131-140, Wrocław 2011
B. Gołębiowski, J. Sobolewski, D. Więcek Ocena wpływu zakłóceń systemu CDMA w paśmie 450 MHz na odbiór telewizyjny, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16 - 18 czerwca 2010
Ocena wpływu zakłóceń systemu CDMA w paśmie 450 MHz na odbiór telewizyjny, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16 - 18 czerwca 2010
B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek Impletacja i optymalizacja planów sieci telewizji mobilnej DVB-H w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16 - 18 czerwca 2010
Impletacja i optymalizacja planów sieci telewizji mobilnej DVB-H w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16 - 18 czerwca 2010
D. Więcek, B. Gołębiowski, D. Niewiadomski Weryfikacja zasięgów emisji DAB+, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16 - 18 czerwca 2010
Weryfikacja zasięgów emisji DAB+, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16 - 18 czerwca 2010
B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, D. Więcek, J. Wroński Analiza zasięgów jednoczęstotliwościowej sieci radiofonii cyfrowej DRM, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
Analiza zasięgów jednoczęstotliwościowej sieci radiofonii cyfrowej DRM, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
D. Więcek, J. Sobolewski, B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, K. Rosłan-Kuhn, R. Strużak Propozycja harmonogramu włączania sieci nadajników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i wyłączania nadajników analogowych w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
Propozycja harmonogramu włączania sieci nadajników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i wyłączania nadajników analogowych w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
D. Więcek, J. Sobolewski, B. Gołębiewski, D. Niewiadomski Analiza możliwości utworzenia multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej pozwalającego na jego regionalizację, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
Analiza możliwości utworzenia multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej pozwalającego na jego regionalizację, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 - 19 czerwca 2009
R. Strużak Trends in Use of RF Spectrum, Journal of Telecommunications and Information Technology, s. 95-100, Wrocław 2009
Trends in Use of RF Spectrum, Journal of Telecommunications and Information Technology, s. 95-100, Wrocław 2009
D. Więcek, J. Wroński Methods of calculating the mean and variance of power sums with log-normal components, 19th International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, 11 -13 czerwca 2008
Methods of calculating the mean and variance of power sums with log-normal components, 19th International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, 11 -13 czerwca 2008
B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, D. Więcek, J. Wroński Analiza kompatybilności systemu T-DMB z systemem CDMA 2000 w paśmie 822 - 830 MHz, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 09 - 11 kwietnia 2008
Analiza kompatybilności systemu T-DMB z systemem CDMA 2000 w paśmie 822 - 830 MHz, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 09 - 11 kwietnia 2008
D. Więcek, B. Gołębiowski, J. Sobolewski Metody wyłączania sieci telewizji analogowej i uruchamiania ogólnokrajowych sieci DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 09 - 11 kwietnia 2008
Metody wyłączania sieci telewizji analogowej i uruchamiania ogólnokrajowych sieci DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 09 - 11 kwietnia 2008
D. Więcek, B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, J. Wroński Analiza wpływu zakłóceń stacji DVB-T na system CDMA2000, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 09 - 11 kwietnia 2008
Analiza wpływu zakłóceń stacji DVB-T na system CDMA2000, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, 09 - 11 kwietnia 2008
D. Więcek Metody wyznaczania zasięgów w warunkach zakłóceń interferencyjnych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, s. 11-21, 2008
Metody wyznaczania zasięgów w warunkach zakłóceń interferencyjnych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, s. 11-21, 2008
D. Więcek, Ł. Baran, B. Gołębiowski, J. Wroński Implementacja, Optymalizacja i kompatybilność elektromagnetyczna sieci DVB-H, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 13 - 15 czerwca 2007
Implementacja, Optymalizacja i kompatybilność elektromagnetyczna sieci DVB-H, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 13 - 15 czerwca 2007
D. Więcek Problemy techniczne wdrażania planu sieci naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 13 - 15 czerwca 2007
Problemy techniczne wdrażania planu sieci naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk, 13 - 15 czerwca 2007
D. Więcek Problemy techniczne wdrażania planu sieci naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, s.179-187, 2007
Problemy techniczne wdrażania planu sieci naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, s.179-187, 2007
D. P. Więcek, T.W. Więckowski Compatibility analysis method of DVB-T system interfered with by other digital wideband systems, 18th International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, 28 - 30 czerwca 2006
Compatibility analysis method of DVB-T system interfered with by other digital wideband systems, 18th International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, 28 - 30 czerwca 2006
D. Więcek Ograniczenia planowania i projektowania rozległych sieci jednoczęstotliwościowych SFN telewizji DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 7 - 9 czerwca 2006
Ograniczenia planowania i projektowania rozległych sieci jednoczęstotliwościowych SFN telewizji DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 7 - 9 czerwca 2006
J. Sobolewski, D. Więcek Planowanie sieci jednoczęstotliwościowej DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, s. 137-140,Kraków, 15 - 17 czerwca 2005
Planowanie sieci jednoczęstotliwościowej DVB-T, Materiały Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, s. 137-140,Kraków, 15 - 17 czerwca 2005
D. Więcek COFDM – kodowanie kanałowe i modulacja systemu DAB, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, część I, s. 587-589, część II, s. 691-695, część III, s. 170-173, 1996
COFDM – kodowanie kanałowe i modulacja systemu DAB, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, część I, s. 587-589, część II, s. 691-695, część III, s. 170-173, 1996
D. Więcek Modulacja i kodowanie kanałowe COFDM, Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 6-8 wrzesień 1995
Modulacja i kodowanie kanałowe COFDM, Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 6-8 wrzesień 1995
R. Strużak Microcomputer modelling, analysis and planning in terrestrial television broadcasting, Telecommunication Journal, s. 459-492 oraz 453, październik 1992
Microcomputer modelling, analysis and planning in terrestrial television broadcasting, Telecommunication Journal, s. 459-492 oraz 453, październik 1992
M. Grzybkowski, A. Wojnar Validation of the fourth-power law in radio propagation, International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, s.404-413, Wrocław 1984
Validation of the fourth-power law in radio propagation, International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, s.404-413, Wrocław 1984
M. Grzybkowski A novel formula for VHF/UHF propagation loss for land mobile communication in rural terrain, International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, s. 394-397, Wrocław 1980
A novel formula for VHF/UHF propagation loss for land mobile communication in rural terrain, International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, s. 394-397, Wrocław 1980
A. Wojnar, M. Grzybkowski A unified analisys of ground-wave propagation of useful and interfering signals, s. 224-231, Warsaw Technical Academy, Warszawa 1976
A unified analisys of ground-wave propagation of useful and interfering signals, s. 224-231, Warsaw Technical Academy, Warszawa 1976