A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Radio kognitywne

Urządzenie nadawczo-odbiorcze, które automatycznie wykrywa dostępne kanały w widmie częstotliwości radiowych i odpowiednio zmienia parametry nadawania lub odbioru, przez co więcej (systemów) komunikacji radiowa może działać równocześnie w danym zakresie częstotliwości i w danej lokalizacji.


Radio programowalne

Nadajnik radiowy i / lub odbiornik wykorzystujący technikę, która umożliwia swobodne ustalanie lub zmianę różnych radiowych parametrów pracy w tym, ale nie wyłącznie, zakresu częstotliwości, rodzaju modulacji, mocy wyjściowej przez oprogramowanie.


Radiokomunikacja

Telekomunikacja realizowana za pomocą fal radiowych.


Refrakcja

Przekierowanie czoła fali (załamanie) przechodzącej przez: a) granicę dwóch odmiennych ośrodków, lub b) środowisko o współczynniku refrakcji, który charakteryzuje się ciągłą funkcją położenia.


Regulamin Radiokomunikacyjny

Tekst międzyrządowego traktatu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. RR obejmuje zarówno kwestie prawne jak i techniczne, służy jako ponadnarodowy instrument dla optymalnego zarządzania widmem radiowym.

Uwagi

Skrót ang. RR


Reorganizacja widma

Proces dokonywania okresowych przeglądów i przegrupowania zasobów widmowych.