A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Obszar koordynacyjny

Przy ustalaniu konieczności koordynacji, obszar otaczający stację naziemną współużytkującą ten sam zakres częstotliwości ze stacjami ziemskimi, lub otaczający nadawczą stację naziemną współużytkującą ten sam przeznaczony dwukierunkowo zakres częstotliwości z odbiorczymi stacjami naziemnymi, poza którym nie będzie przekroczony poziom zakłóceń dopuszczalnych, a więc nie będzie wymagana koordynacja.


Odległość koordynacyjna

Przy ustalaniu konieczności koordynacji, odległość w ustalonym azymucie od stacji naziemnej współużytkującej ten sam zakres częstotliwości ze stacjami ziemskimi, lub od nadawczej stacji naziemnej współużytkującej ten sam przeznaczony dwukierunkowo zakres częstotliwości z odbiorczymi stacjami naziemnymi, poza którą nie będzie przekroczony poziom zakłóceń dopuszczalnych a więc nie będzie wymagana koordynacja.


Odległości koordynacyjne (dla radiodyfuzji naziemnej)

Graniczne odległości koordynowanej stacji radiodyfuzyjnej od najbliższych punktów położonych na granicy kraju zależne od mocy promieniowanej stacji, wzniesienia skutecznego anteny i rodzaju rozpatrywanej trasy, które stanowią wstępne kryterium w procesie koordynacji zagranicznych stacji radiodyfuzyjnych.


Odstęp międzykanałowy

Dla danego zbioru kanałów różnica częstotliwości pomiędzy częstotliwościami charakterystycznymi dwóch sąsiednich kanałów.


Odstęp ochronny

Przedział czasu używany w celu zapewnienia braku zakłóceń wzajemnych różnego rodzaju transmisji.

Uwagi

W szczególności odstęp ochronny jest stosowany celem wprowadzenie odporności na opóźnienia propagacji, echa i odbicia, na które transmisja danych cyfrowych jest zwykle bardzo wrażliwa.


Odstrojenie częstotliwości

Dla danej transmisji pojęcie to odnosi się do celowej zmiany częstotliwości nadawanego sygnału w odniesieniu do częstotliwości nominalnej tego sygnału.

Uwagi

Zmiana częstotliwości jest mała w porównaniu do odstępu międzykanałowego (w jęz. polskim upowszechniła się też nazwa "offset częstotliwości").


Oś promieniowania anteny

Oś maksymalnego zysku (maksymalnej mocy promieniowania) kierunkowej anteny.