A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Nadajnik radiowy

Urządzenie wytwarzające sygnał elektryczny dla celów radiokomunikacji.


Niezbędna szerokość pasma

Szerokość pasma częstotliwości dla danej klasy emisji, wystarczająca dla zapewnienia przesyłu informacji z przepływnością i jakością wymaganymi przez określone warunki.


Norma

1) Wytyczne zawarte w dokumentacji, które odzwierciedlają wymagania, jakie musi spełnić wyrób, praktyka użytkowa bądź inne czynności, by można było je uznać za funkcjonalne. 2) Dokumenty opisujące standardy w sposób sformalizowany i ustanawiane zgodnie ze stosownymi procedurami.

Uwagi

W języku angielskim termin ""standard"" dotyczy zarówno polskich: ""normy"" jak i ""standardu"".


Nośna (fala)

1) Drganie lub fala, zwykle o charakterze okresowym, której pewne właściwości są modyfikowane w rytm zmian pewnego sygnału lub innego drgania. 2) Fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości podlegająca modulacji w celu przesłania sygnału niosącego informację. 3) Emisja niezmodulowana

Uwagi

Termin ""nośna"" dotyczy wielu postaci fali radiowej. W niektórych systemach (np.OFDM) występują pojęcia wielu nośnych (podnośnych).