A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Maska krawędzi bloku (mocy)

Maska widmowa nadajnika, którą stosuje się na skraju ciągłego bloku licencjonowanego widma i która ma za zadanie zapewnić wystarczającą ochronę przed zakłóceniami każdego systemu odbiorczego przewidywanego do użytku w sąsiednim bloku częstotliwości.

Uwagi

BEM


Mediana natężenia pola elektrycznego

Wartość natężenia pola przekraczana w 50% miejsc wewnątrz dowolnego (małego) obszaru i w 50% czasu. Pomiary poziomu natężenia pola powinny odbywać się w długim okresie czasu (np. w ciągu jednego roku).

Uwagi

Mierzona w V/m.


Moc (wejściowa) odbiornika

Moc dysponowana na zaciskach wejściowych odbiornika.

Uwagi

Zwykle mierzona w mW lub dBm.


Moc (wyjściowa) nadajnika

Rzeczywista ilość mocy energii sygnału radiowego, którą nadajnik dysponuje na swoim wyjściu.

Uwagi

Zwykle mierzona w W lub dBW.


Moc szczytowa (obwiedni)

Średnia moc pojedynczego cyklu fali wielkiej częstotliwości dostarczonego do linii zasilającej antenę przez nadajnik w szczycie obwiedni sygnału zmodulowanego w normalnych warunkach pracy.

Uwagi

PEP


Model propagacyjny

1) Sformalizowany zapis charakteryzujący propagację fal radiowych. 2) Zestaw empirycznych formuł (matematycznych) dla scharakteryzowania propagacji fal radiowych w zależności od częstotliwości, odległości i innych czynników.


Multipleks (TV)

Grupa kanałów telewizyjnych, które są łączone (multipleksowane) dla celów transmisji przez cyfrowy kanał telewizyjny i rozdzielane ponownie (demultipleksowane) przez odbiornik.

Uwagi

MUX


Multipleksacja

Odwracalny proces składania sygnałów z wielu różnych źródeł w jeden sygnał złożony celem transmisji we wspólnym kanale transmisyjnym. Proces ten jest równoważny podziałowi wspólnego kanału celem transmisji niezależnych sygnałów w tym samym kierunku.