A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Gęstość mocy

Ilość mocy (szybkości transferu energii) na jednostkę objętości (lub jednostkę powierzchni).


Gęstość widmowa mocy

Funkcja częstotliwości, określona na zbiorze dodatnich liczb rzeczywistych, związana ze stacjonarnym procesem stochastycznym lub deterministyczną funkcją czasu. Opisuje postać rozkładu częstotliwościowego mocy sygnału.

Uwagi

PSD, zwykle mierzona w W/Hz


Gładka ziemia

Teren o takich wysokościach nierówności, przy których odbicie od powierzchni ziemi traci charakter lustrzany i nabiera charakteru rozproszenia.

Uwagi

Kryterium ziemi gładkiej określa kryterium Rayleigha. Stopień gładkości (nierówności) ziemi zależy od długości fali radiowej i wielkości kąta padania fali na powierzchnię ziemi.