A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Efekt Dopplera

Zmiana częstotliwości obserwowanej fali (długości fali) spowodowana szybkością zmian długości trasy pomiędzy źródłem fali a punktem obserwacji.


Elementowa stopa błędów

Współczynnik określający ilość bitów, (elementów)błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów (elementów)wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego.

Uwagi

BER


Emisja

1) Wytwarzanie promieniowania przez radiową stacje nadawczą. 2) Produkty promieniowania wytworzonego przez radiową stację nadawczą.


Emisja pasożytnicza

Emisja na częstotliwości lub częstotliwościach, które są poza niezbędną (do transmisji) szerokością pasma, i poziomie, który może zostać zmniejszony bez wpływu na towarzyszącą transmisję informacji.

Uwagi

Do emisji pasożytniczych należą emisje harmoniczne, parazytowe (niekoherentne z nadawanym sygnałem), produkty intermodulacji i przemiany częstotliwości, ale nie obejmują one emisji pozapasmowych.


Emisja pozapasmowa

Emisja na częstotliwościach położonych bezpośrednio poza niezbędną (do transmisji) szerokością pasma, która jest rezultatem procesu modulacji, z wyłączeniem emisji pasożytniczej.