A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Bezpośrednia widoczność

Pozbawiona przeszkód linia rozchodzenia się fal elektromagnetycznych (do horyzontu radiowego lub do przeszkody).

Uwagi

LOS (linia może być prosta, przy braku refrakcji troposferycznej, bądź krzywa, gdy taka refrakcja ma miejsce.


Białe przestrzenie widma radiowego

1) Dostępne (dla określonych zastosowań) zasoby widma radiowego na określonym obszarze geograficznym i w określonym czasie, w którym pracują inne systemy radiowe. 2) Niewykorzystywane widmo radiowe, które dotychczas nie było używane, bądź jest niezajęte w wyniku poczynań technicznych.

Uwagi

WSS


Bilans łącza

Rozliczenie w systemie telekomunikacyjnym wszystkich zysków i tłumień na trasie od nadajnika do odbiornika poprzez ośrodek propagacji (przestrzeń radiowa, kabel, falowód, światłowód, itd.).

Uwagi

Bardzo często używane jest mylne pojęcie: "budżet łącza".


Bitowa stopa błędów

Współczynnik oznaczający ilość bitów, błędnie otrzymanych w stosunku do ogólnej liczby bitów wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego.


Blok częstotliwości

Grupa częstotliwości (ciągła część widma) wydzielona z konkretnego zakresu częstotliwości, lub z podzakresu, dla potrzeb przenoszenia jednego lub więcej kanałów radiowych (najczęściej przydzielana do użytkowania jednemu operatorowi).