A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Łącze ""w dół""

1) Jednokierunkowy kanał transmisji od stacji centralnej do stacji końcowej. 2) W radiokomunikacji ruchomej lądowej: kanał transmisji z jednej stacji bazowej do jednej bądź wielu stacji ruchomych. 3) W łączności satelitarnej: część łącza komunikacyjnego używanego do transmisji sygnałów z satelity do stacji naziemnej

Uwagi

Potocznie: pasmo częstotliwości, w którym następuje transmisja ze stacji bazowej do ruchomej. DL (D/L)


Łącze ""w górę""

1) Jednokierunkowy kanał transmisji od stacji końcowej do stacji centralnej. 2) W radiokomunikacji ruchomej lądowej: kanał transmisji z jednej bądź wielu stacji ruchomych do jednej stacji bazowej. 3) W łączności satelitarnej: część łącza komunikacyjnego używanego do transmisji sygnałów z terminala położonego na Ziemi do satelity lub jakiejkolwiek platformy unoszącej się w powietrzu.

Uwagi

Potocznie: pasmo częstotliwości, w którym następuje transmisja ze stacji ruchomej do bazowej. UL (U/L)


Łącze radiowe

1) Sposób łączności radiowej o określonych charakterystykach pomiędzy dwoma punktami. 2) W łączności radiowej ogólny termin używany na określenie zaistnienia komunikacji (radiowej) między dwoma punktami.

Uwagi

Łącze może być ukierunkowane, w zależności od kierunku transmisji.


Łączność typu punkt-obszar

Komunikacja zapewniana przez łącze pomiędzy stacją nadawczą położoną w określonym, stałym punkcie, a dowolną liczbą stałych lub ruchomych stacji odbiorczych na obszarze w zasięgu stacji nadawczej.

Uwagi

Jeżeli łączność ta dotyczy jednokierunkowych łączy radiowych od pojedynczego punktu stałego do dowolnie dużej liczby punktów, wówczas mamy do czynienia z radiodyfuzją.


Łączność typu punkt-punkt

Komunikacja zapewniana przez łącze, np. linię radiową pomiędzy dwoma (radio) stacjami położonymi w określonych punktach stałych.

Uwagi

Charakterystyczna dla służb stałych.


Łączność typu punkt-wiele punktów

Komunikacja zapewniana przez łącza, np. linie radiowe, pomiędzy pojedynczą (radio) stacją położoną w określonym stałym punkcie a wieloma stacjami położonymi w określonych stałych punktach.

Uwagi

Charakterystyczna dla służb stałych i ruchomych.