Dyfrakcja na Ziemi sferycznej

Symulator wyznaczania tłumienia dyfrakcyjnego ponad gładką Ziemią (spherical earth) jest implementacją punktu 3 (Diffraction over a spherical Earth) aneksu 1 zalecenia ITU-R P.526-11.

Parametry wejściowe

Częstotliwość [MHz]

Długość trasy [km]

Wysokość anteny nadawczej - h1 [m]

Wysokość anteny odbiorczej - h2 [m]

Polaryzacja

Wzglęgdna przenikalność elektryczna gruntu

Konduktywność gruntu [S/m]

Typ terenu

Zastępczy współczynnik promienia Ziemi

Komunikaty