Wyznaczanie strefy ochronnej w polu dalekim

Kalkulator pozwala na obliczenie strefy ochronnej - strefy wokół anteny, w której gęstość mocy pola elektromagnetycznego jest większa niż założony limit w zakresie częstotliwości 0,3 - 300 [GHz]. Analiza zakłada dookólną równomierną pionową charakterystykę promieniowania anteny. Kolor czerwony określa strefę bliską, w której nie wyznacza się strefy ochronnej.

Wizualizacja

Przekrój gęstości mocy na wskazanym azymucie

Parametry wejściowe

Częstotliwość [MHz]

Maksymalny fizyczny wymiar anteny [m]

Moc EIRP [dBm]

Azymut [st]

Dozwolona gęstość mocy [W/m2]

0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 80o
90o 100o 110o 120o 130o 140o 150o 160o 170o
180o 190o 200o 210o 220o 230o 240o 250o 260o
270o 280o 290o 300o 310o 320o 330o 340o 350o

Komunikaty