Kalkulator ITU-R P.1546-4

Kalkulator krzywych propagacyjnych zalecenia ITU-R P.1546-4 wyznacza natężenie mocy sygnału zgodnie z procedurą przedstawioną w aneksie 6 zalecenia. Dodatkowo użytkownik może wprowadzić dowolną moc promieniowaną ERP. Zakresy wartości parametrów wejściowych są takie jak w zaleceniu [1] tj:

  • Częstotliwość - 30 MHz ÷ 3 GHz
  • Wysokość skuteczna anteny nadawczej - 1m ÷ 3 000 m
  • Odległość - 1 km ÷ 1 000 km
  • Procent czasu - 1 % ÷ 50 %

Wyznaczone krzywe

Parametry wejściowe

Częstotliwość [MHz]

Wysokość efektywna anteny nadawczej [m]

Odległość [km]

Procent czasu [%]

Efektywna moc wypromieniowana ERP [kW]

Rodzaj terenu

Komunikaty