Model propagacyjny Modified Hata

Model propagacyjny Modified Hata opracowany na podstawie [1], zakłda parametry wejściowe z zakresów:

  • Częstotliwość 30 MHz ÷ 3 GHz
  • Wysokość zawieszenia anteny nadawczej< 200 m
  • Wysokość zawieszenia anteny odbiorczej < 200 m
  • Odległość < 100 km

[1] Rep. ITU-R SM.2028-1 Monte Carlo sumulation mehodology for the use in sharing and compatibility studies between different radio services or systems, 2002.

Model propagacyjny Hata Extended - wyznaczanie tłumienia sygnału

Częstotliwość

[MHz]

Odległość

[km]

Wysokość anteny nadawczej

[m n.p.t.]

Wysokość anteny odbiorczej

[m n.p.t.]

Typ terenu

Poprawka SE24 dla SRD

Tłumienie sygnału

[dB]

Model propagacyjny Hata Extended - wyznaczanie odległości dla zadanego tłumienia sygnału

Częstotliwość

[MHz]

Tłumienie sygnału

[dB]

Wysokość anteny nadawczej

[m n.p.t.]

Wysokość anteny odbiorczej

[m n.p.t.]

Typ terenu

Odległość

[km]

Model propagacyjny Hata Extended - wyznaczanie odległości dla zadanego poziomu mocy

Częstotliwość

[MHz]

Moc nadawana

[dBm]

Moc odbierana

[dBm]

Wysokość anteny nadawczej

[m n.p.t.]

Wysokość anteny odbiorczej

[m n.p.t.]

Typ terenu

Odległość

[km]