Kalkulatory geograficzne

Szerokość geograficzna

O
'
"

Długość geograficzne

O
'
"

Szerokość geograficzna

[deg]

Długość geograficzne

[deg]

Szerokość geograficzna

Długość geograficzne

Punkt początkowy

O
'
"
O
'
"

Punkt końcowy

O
'
"
O
'
"

Odległość

[km]

Azymut

[deg]

Początkowa sz. geograficzna

O
'
"

Początkowa dł. geograficzna

O
'
"

Odległość

[km]

Azymut

[deg]

Końcowa sz. geograficzna

O
'
"

Końcowa dł. geograficzna

O
'
"

Sz. geograficzna (WGS-84)

O
'
"

Dł. geograficzna (WGS-84)

O
'
"

Współrzędna Y

[m]

Współrzędnia X

[m]

Sz. geograficzna (WGS-84)

O
'
"

Dł. geo. (WGS-84)

O
'
"

Wysokość

[m]

Sz. geo. (pułkowo'42)

O
'
"

Dł. geo. (pułkowo'42)

O
'
"

Wysokość (pułkowo'42)

[m]