Dyfrakcja na dwóch klinach

Symulator wyznaczania tłumienia dyfrakcyjnego na dwóch klinach jest programową implementacją punktu 4.3 Double isolated edges aneksu 1 zalecenia ITU-R P.526-11. W celu otrzymania wartości tłumienia oraz tłumień na poszczególnych klinach należy wprowadzić poprawnie wszystkie wymagane parametry w formularzu poniżej. Użytkownik ma możliwość zastosowania jednej z trzech metod wyznaczania tłumienia Fresnela-Firchhoffa:

  • Prostej aproksymacji metoda wyznacza przybliżoną wartość tłumienia na podstawie zależności nr 31 zalecenia ITU-R P.526-11,
  • Współczynników Boersma metoda wyznacza przybliżoną wartość tłumienia na podstawie zależności nr 30 zalecenia ITU-R P.526-11, przy czym sinsus i cosinus Fresnela [S(v), C(v)] wyznaczono w oparciu o zależności przedstawione w pozycji [2],
  • Rozwinięcia w szereg metoda wyznacza wartość tłumienia na podstawie zależności nr 8a, 8b zalecenia ITU-R P.526-11.


[1] "Recommendation ITU-R P.526-11 - Propagation by diffraction", Geneva, 2009.
[2] M. Abramowitz, I. A. Stegun - "Handbook of mathematical functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables"

Parametry wejściowe

Częstotliwość [MHz]

Długość trasy [km]

Wysokość pierwszego klina - h1 [m]

Wysokość drugiego klina - h2 [m]

Odległość pierwszego klina od początku trasy [km]

Odległość drugiego klina od początku trasy [km]

Tłumienie Fresnela-Kirchhoffa

Komunikaty