Wyznaczanie profilu terenu

Położenie kursora
0°00'00"N
0°00'00"E
0.00, 0.00

Strona nadawcza - Tx

długość geograficzna

szerokość geografczina

Strona odbiorcza - Rx

długość geograficzna

szerokość geografczina

wysokość terenu - Tx

wysokość terenu - Rx

-

m n.p.m.

-

m n.p.m.

Podstawowe dane wejściowe

Współczynnik zastępczego promienia Ziemi

Wysokość anteny nadawczej [m n.p.t.]

Wysokość anteny odbiorczej [m n.p.t.]

Częstotliwość [MHz]

Numer strefy Fresnela

Procent przejrzystości strefy Fresnela [%]

Komunikaty

Potwierdzenie

Wynik analizy

Wyniki uzyskiwane są z wykorzystaniem nieobrobionej mapy cyfrowej ASTER GDEM v2* w związku z czym mogą zawierać błędy i nieścisłości wynikające z niedokładności i błędów mapy. W celu wykonania precyzyjniejszych i lepszych jakościowo analiz z wykorzystaniem innych map cyfrowych lub szczegółowych analiz bilansu łącza radiowego prosimy o kontakt z Instytutem Łączności.

*ASTER GDEM is a product of METI and NASA