Oferta komercyjna

Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego oferuje realizację następujących prac na zasadach komercyjnych:

1. Planowanie radiowe i optymalizacja sieci.

Wykonywanie planów sieci radiowych: radiodyfuzyjnych (np. UKF FM, DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-SH, DAB, DAB+, DRM, DRM+ itd.), radiokomunikacyjnych (PMR (analogowe i cyfrowe), TETRA, DMR, CDMA, WiMAX, GSM-R, LTE i inne), linii radiowych (punkt-punkt i punkt-wielopunkt) i innych systemów łączności bezprzewodowej w dowolnych pasmach częstotliwości radiowych. Dysponujemy własnymi narzędziami informatycznymi rozwijanymi od kilkudziesięciu lat, wyposażonymi w różnorodne algorytmy propagacyjne prognozujące rozkłady natężenia pola elektrycznego, w dowolnych pasmach częstotliwości radiowych (np. ITU P. 1546-4, 1812-1, 452-12, Okumura-Hata i Hata modified, Longley-Rice i inne), wraz z aktualizowanymi na bieżąco bazami danych o stacjach krajowych i międzynarodowych, cyfrowymi bazami wysokości i pokrycia terenu (DEM/DTM), danymi demograficznymi, mapami typów pokrycia terenu (clutter), danymi propagacyjnymi i meteorologicznymi (parametry elektryczne gruntu, dane o zjawiskach atmosferycznych itp.) pozwalającymi na realizację różnorodnych projektów z dziedziny planowania i optymalizacji sieci wykorzystujących transmisję radiową. Analizujemy szczegółowo wpływ zakłóceń interferencyjnych od własnej sieci jak i od innych sieci na uzyskiwane zasięgi i parametry odbioru. Oferujemy optymalizację sieci bezprzewodowych pod kątem uzyskiwanych parametrów pracy czy wypadkowych kosztów (CAPEX, OPEX). Przy współpracy z klientem realizujemy analizy parametrów urządzeń, ustalamy wymagania planistyczne i przygotowujemy projekty przyszłych sieci.

2. Analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów radiowych

Oferujemy ocenę zakłóceń (kompatybilności) sieci różnych systemów radiowych pracujących w tych samych i w sąsiadujących pasmach częstotliwości, ocenę wpływu jednej sieci na drugą, szczegółową analizę prawdopodobieństwa zakłóceń interferencyjnych, analizę możliwości uruchomienia nowych systemów w istniejącym środowisku radiowym oraz spełnienia wymagań separacyjnych pod kątem uzgodnień i porozumień międzynarodowych (np. HCM, GE06, inne). Wykorzystujemy własne dedykowane oprogramowanie oraz oprogramowanie uznane międzynarodowo (SEAMCAT) uzupełnione dodatkowo własnymi wtyczkami (plug-ins) pozwalającymi np. na wykonywanie analiz z użyciem dodatkowych dedykowanych map cyfrowych. Wykonujemy analizy zakłóceń interferencyjnych wewnątrz i zewnątrz-sieciowych pozwalające na dobór parametrów i charakterystyk promieniowania w sytuacji potencjalnego wystąpienia konfliktów.

3. Ekspertyzy i opinie z dziedziny gospodarki, polityki i inżynierii widma radiowego, wsparcie w kontaktach z Administracją

Wykonujemy ekspertyzy i opinie dotyczące różnych aspektów gospodarki częstotliwości radiowych, inżynierii widma radiowego, planów strategicznych i polityki przyszłego wykorzystywania zasobów widma radiowego, opiniowania dokumentów regulacyjnych i standaryzacyjnych (krajowych i międzynarodowych) z dziedziny systemów radiowych i widma radiowego. Oferujemy wsparcie w kontaktach z urzędami i organizacjami regulacyjnymi krajowymi (UKE, KRRiT, MAC) i międzynarodowymi (ITU, CEPT, ECC, EC, RSPG).

4. Dostęp do oprogramowania (zdalny)

Na życzenie i w uzgodnieniu z Klientem oferujemy licencję na dostęp zdalny przez sieć Internet (płatny) do naszego oprogramowania pozwalający na samodzielne wykonywanie analiz propagacyjnych i sieciowych. Szczegółowy zakres dostępnych usług, parametrów technicznych takiego dostępu i kosztów licencji są do ustalenia.

5. Wyszukiwanie wolnych częstotliwości radiowych i dobór parametrów radiowych planowanych stacji

Poszukujemy wolnych zasobów częstotliwości dla różnego typu systemów (np. UKF FM, DVB-T, linie radiowe). Oferujemy analizy pozwalające na wyszukanie i dobór parametrów emisyjnych planowanych przyszłych nowych emisji radiowych – na bazie aktualnych zaleceń i wymagań krajowych i międzynarodowych, aktualnego stanu baz danych o stacjach i oceny stanu środowiska elektromagnetycznego. Przygotowujemy stosowne raporty pozwalające na wystąpienia o pozwolenia radiowe UKE.

Dysponujemy własnymi serwerami obliczeniowymi, światłowodowym łączem do Internetu, własnymi programami komputerowymi, wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami realizującymi różne projekty komercyjne i naukowe a także programistami modernizującymi i rozwijającymi oprogramowanie pod kątem jego aktualizacji i spełnienia oczekiwań klienta.

W sprawie pytań na temat prac komercyjnych prosimy o kontakt z Kierownikiem Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma, p. dr inż. Dariuszem Więckiem, d.wiecek(at)il.wroc.pl, tel, +48713699850.

Lista referencyjna (dotychczasowych wybranych zleceniodawców):

UKE (URTiP, URT, PAR), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministerstwo Infrastruktury, Łączności), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo Finansów (Główny Urząd Ceł), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd Miejski we Wrocławiu, Urząd Morski w Gdyni, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Emitel, Info-TV-FM, Polskie Sieci Nadawcze, Sferia SA, Huawei SA, Polska Telefonia Cyfrowa, Telewizja Polska SA, TVN SA, TV Puls Sp. z o.o., ESKA, RMF FM, Elektrowania Bełchatów, McKinsey&Company, European Communication Office (ECO), Straż Pożarna Oświęcim, Powiatowa Straż Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Straż Miejska w Brzegu, Gazoprojekt SA,