Oferta Pracy

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza zainteresowane osoby do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na stanowiska pracy w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu.

Zapraszamy do pracy zdolne i ambitne osoby po studiach magisterskich (lub ewentualnie inżynierskich) o kierunkach telekomunikacja, teleinformatyka i zbliżonych, pragnących rozwijać się naukowo lub zainteresowanych wykonywaniem prac komercyjnych i usługowych z dziedziny radiokomunikacji i kompatybilności systemów bezprzewodowych, a także programistów zainteresowanych tworzeniem nowego i rozwijaniem istniejącego oprogramowania – najlepiej po kierunkach informatycznych (programiści, analitycy).

Oferujemy pracę w młodym, ciągle rozwijającym się zespole, realizację ciekawych projektów krajowych, a także międzynarodowych, możliwość rozwoju kariery naukowej i inżynierskiej, indywidualne podejście do każdego pracownika oraz koleżeńskie stosunki w pracy.

Z wybranymi osobami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: wroclaw(at)il.wroc.pl lub listownie: Instytut Łączności, 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 38 z dopiskiem w temacie „Praca”.

Praktyki studenckie

Zapraszamy studentów kierunków Informatyka/Telekomunikacja/Teleinformatyka (oraz zbliżonych) na praktyki studenckie w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma w Instytucie Łączności we Wrocławiu.

W przypadku studentów zainteresowanych praktykami z zakresu programowania wymagana jest znajomość języka programowania C# i platformy .NET. W pozostałych przypadkach wymagana jest podstawowa znajomość terminologii, systemów i zasad planowania sieci bezprzewodowych. Od wszystkich wymagamy znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną pracę z dokumentacją techniczną.

Oferujemy naukę i udział w pracach budowy i rozwoju oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych związanych z planowaniem sieci radiowych, analizami kompatybilności elektromagnetycznej i propagacją fal radiowych. W trakcie praktyk studenci poznają systemy informatyczne do planowania sieci bezprzewodowych i ich kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposoby ich praktycznego wykorzystywania.

W niektórych przypadkach, możliwe jest uzyskanie także praktyki płatnej.

Zapraszamy chętnych do przesyłania podań na adres wroclaw@il.wroc.pl z dopiskiem w temacie „Praktyka”.