A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Horyzont optyczny (widzialny)

1) Lokalizacja takich punktów, dla których bezpośrednie promienie (fal) wyprowadzone z nich jak ze źródeł fal optycznych, są styczne do powierzchni Ziemi 2) Granica widzialności optycznej

Uwagi

W przypadku braku refrakcji troposferycznej równy horyzontowi radiowemu, w zależności od tego, czy uwzględniane jest pokrycie Ziemi czy nie, może nosić nazwę horyzontu topograficznego bądź prawdziwego.


Horyzont radiowy

Lokalizacja takich punktów, dla których bezpośrednie promienie (fal) wyprowadzone z nich jak ze źródeł fal radiowych, są styczne do powierzchni Ziemi.

Uwagi

Może różnić się od horyzontu optycznego, pomija pokrycie Ziemi.