A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Fala bezpośrednia

Fala rozchodząca się bezpośrednio między anteną nadawczą a odbiorczą, bez wpływu jakichkolwiek obiektów na drodze promienia fali elektromagnetycznej. W przypadku propagacji nad powierzchnią Ziemi stanowi składową fali przestrzennej.


Fala jonosferyczna

Fala elektromagnetyczna, która jest wypromieniowana z Ziemi, ugięta w jonosferze i skierowana z powrotem ku powierzchni Ziemi.

Uwagi

Potoczne określenie: fala odbita od jonosfery.


Fala odbita

Fala odbita od jakiegoś obiektu bądź struktury (np. powierzchni Ziemi). W przypadku propagacji nad powierzchnią Ziemi jest składową fali przestrzennej.


Fala powierzchniowa

Fala rozchodząca się bezpośrednio przy powierzchni jakiegoś obiektu bądź struktury (np. przy powierzchni Ziemi) o propagacji silnie zależnej od ich parametrów elektrycznych terenu. W przypadku propagacji przy powierzchni Ziemi stanowi składową fali przyziemnej.


Fala przestrzenna

Fala rozchodząca się między anteną nadawczą a odbiorczą. Na jej propagację nie oddziaływają parametry elektryczne gruntu. Składa się z fali bezpośredniej i fali odbitej. Stanowi jeden ze składników fali przyziemnej.


Fala przyziemna

Fala rozchodząca się nad powierzchnią Ziemi. Wpływ na jej propagację mają zarówno parametry elektryczne gruntu jak i obiekty znajdujące się na powierzchni Ziemi oraz jej pokrycie.


Fale elektromagnetyczne

Rodzaj fal, które są propagowane poprzez jednoczesne okresowe zmiany natężenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Uwagi

Fale elektromagnetyczne obejmują m.in. fale radiowe, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.


Fale radiowe

Fale elektromagnetyczne o częstotliwościach umownie niższych niż 3 000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez sztucznego prowadzenia.


Fider

Linia transmisyjna (np. przewód lub falowód) łącząca antenę z wyjściem nadajnika lub wejściem odbiornika.